Rydyn ni am gael byd lle mae menywod a merched yn byw’n rhydd rhag cam-drin domestig a phob math o drais.

Yr amcangyfrif yw bod tua 3 miliwn o fenywod ledled y DU yn profi trais rhywiol, cam-drin domestig, priodas dan orfod, stelcio, camfanteisio rhywiol, masnachu mewn pobl a mathau eraill o drais bob blwyddyn.

Mae hyn yn cyfateb i boblogaeth Cymru.

— Adroddiad yr Ysgrifennydd Cyffredinol, 2006