Cefnogwch ni

Ni ddylai neb wynebu cam-drin domestig nac unrhyw fath arall o drais. Mae angen iddo ddod i ben.

 

Gyda’ch help chi, gallwn barhau i atal y cam-drin hwn a chefnogi’r miloedd o oroeswyr ledled Cymru.

Gallwch chi ein cefnogi ni mewn unrhyw ffordd sy’n addas i chi…

Mae pob cyfraniad yn mynd tuag at ailadeiladu bywydau menywod.

Os ydych chi’n awyddus i gefnogi ein gwaith ac am drafod eich syniadau, mawr neu fach, byddai ein tîm codi arian wrth eu bodd yn clywed gennych. Cysylltwch os gwelwch yn dda â [email protected].

Hoffech chi glywed mwy? Cofrestrwch yma ar gyfer ein Cylchlythyr rheolaidd i gefnogwyr.

 

Diolch am eich cefnogaeth.