Ein haelodau

Yn Cymorth i Ferched Cymru, rydym ni’n rhan o ffederasiwn o bedair gwlad, sy’n gweithio i fynd i’r afael â thrais yn erbyn menywod a merched.  Mae gennym wasanaethau arbenigol ledled Cymru yn rhan o’n haelodaeth.  Ar hyn o bryd mae 20 o aelod-wasanaethau ledled Cymru sy’n cynnig cymorth uniongyrchol i oroeswyr cam-drin, gan gynnwys treisio, trais a chamfanteisio rhywiol, cam-drin domestig, priodas dan orfod, yr hyn a elwir yn drais ‘ar sail anrhydedd’, aflonyddu a stelcio, anffurfio organau cenhedlu benywod (FGM) a masnachu pobl/ caethwasiaeth fodern.  Gallwch weld y rhestr o wasanaethau lleol sy’n rhan o’n haelodaeth isod.

Os ydych chi’n chwilio am gymorth, gallwch gysylltu â Llinell Gymorth Byw Heb Ofn 24/7 am ddim ar 0808 801 0800 neu drwy neges destun: 07458 143 415, ebost: [email protected] a gwe-sgwrs: https://gov.wales/live-fear-free/domestic-abuse-wales.

Os ydych yn un o’n haelodau, ewch at adran ein haelodau os gwelwch yn dda.

 

Mae’r gwasanaethau arbenigol hyn yn darparu cymorth sy’n achub ac yn newid bywydau a gwaith ataliol fel rhan o rwydwaith o ddarpariaeth drwy’r DU.

Mae cymorth ar gael i fenywod, plant a phobl ifanc, a dynion ar draws holl gymunedau Cymru, gan gynnwys cymunedau Du a lleiafrifol ethnig, goroeswyr sy’n anabl, neu sy’n hŷn, sy’n uniaethu’n lesbaidd, hoyw, deurywiol a thrawsryweddol, ac i’r rhai sy’n arfer crefyddau a chredoau.

Gall gwasanaethau arbenigol gynnig gwybodaeth, cymorth ymarferol, eiriolaeth, cwnsela a chymorth therapiwtig, cymorth unigol neu grŵp, a chymorth i gael mynediad i dai diogel fel cymorth lloches.

Mae gan lawer o’n haelodau arbenigol hefyd ganolfannau gwybodaeth lle gallwch alw heibio a sgwrsio am eich sefylla neu sefyllfa rhywun rydych chi’n ei adnabod. Mae gwasanaethau arbenigol yn cynnig cymorth diogel i fenywod yn unig, a gallant eich helpu gydag effaith cam-drin, a’i ganlyniadau. Mae hyn yn cynnwys cyngor cyfreithiol, tai neu fudd-daliadau lles, cymorth drwy’r llysoedd neu achosion diogelu, mynediad at wasanaethau iechyd, cymorth mewn perthynas ag iechyd meddwl neu ddefnyddio sylweddau, a chymorth i wella ar ôl camdriniaeth ac ailadeiladu eich bywyd.

Os oes arnoch angen mwy o wybodaeth am ein gwasanaethau, gallwch chi gysylltu â nhw yn uniongyrchol isod, neu gysylltu â Llinell Byw Heb Ofn am ddim.

Ein haelodau

Aberconwy Domestic Abuse Services

Heulwen, Glyn y Marl Road, Llandudno Junction, LL31 9NS
01492 872992

BAWSO

Unit 4 Havannah Street, Cardiff, UK
02920 644 633

CAHA

8 Well Street, Holywell CH8 7PL, Wales, United Kingdom
01352 712150

Calan DVS - Head Office

17 Victoria Gardens, Neath SA11 3AY, UK

Calan DVS – Ammanford Office

2 Church Street, Ammanford, Carmarthenshire, SA18 2NR
01269 597474

Calan DVS - Brecon Office

Plas Y Ffynnon, Cambrian Way, Brecon LD3 7HP, UK
01874 625146

Calan DVS - Neath Office

17 Victoria Gardens, Neath SA11 3AY, UK

Cardiff Women’s Aid

Cardiff Women's Centre, 50 Meteor Street, Cardiff, CF24 0HE
02920 460566

Cardiff RISE

RISE One Stop Shop, Cardiff Royal Infirmary, Block 24, Longcross Street, Cardiff, CF24 0JT
02920 460566

Carmarthen Domestic Abuse Services

5-6 Queen Street, Carmarthen, Carmarthenshire, SA31 1JR

Cyfannol Women’s Aid - Head Office

3 Townsbridge Buildings, Park Road, Pontypool, Torfaen, NP4 6JE

Cyfannol Women's Aid - Blaenau Gwent

26, Monk Street, Abergavenny, NP7 5NP
03300 564456

Cyfannol Women’s Aid - Monmouthshire

26 Monk Street, Abergavenny NP7 5NF, Wales, United Kingdom
03300 564456

Cyfannol Women’s Aid - Newport

Womens Aid, 56 Stow Hill, Newport NP20 1JG, Wales, United Kingdom
03300 564456

Domestic Abuse Safety Unit (DASU) - Colwyn Bay

Penrhyn Road, Colwyn Bay LL29 8LG, Wales, United Kingdom
01492 534705

Domestic Abuse Safety Unit (DASU) - Denbigh

Factory Place, Denbigh LL16 3TS, Wales, United Kingdom
01745 337104

Domestic Abuse Safety Unit (DASU) - Flintshire

104 Chester Road East, Shotton, Deeside CH5 1QD, Wales, United Kingdom
01244 830436

Domestic Abuse Safety Unit (DASU) - Rhyl

10 Brighton Road, Rhyl LL18 3HD, Wales, United Kingdom
01745 337104

Domestic Abuse Safety Unit (DASU) - Wrexham

King Street, Wrexham LL11 1HR, Wales, United Kingdom
01978 310203

Montgomeryshire Family Crisis Centre

Chapel Offices, Park Street, Newtown, UK
01686 629114
https://www.familycrisis.co.uk/

RASASC North Wales

Unit 11, Ash Court, Parc Menai, Bangor, Gwynedd, LL57 4DF
01248 670628

Safer Merthyr Tydfil - Head Office

The Voluntary Action Centre, 89-90 High Street, Pontmorlais, Merthyr Tydfil, CF47 8UH
01685 353999

Safer Merthyr Tydfil

Teulu Multi Agency Centre, 47-48 Pontmorlais West, Merthyr Tydfil CF47 8UN, UK

Safer Wales

House 1st Floor, Castle St, Cardiff, CF10 1BS
02920 220033

Stepping Stones North Wales

59 King Street, Wrexham, LL11 1HR
01978 352717

Threshold DAS ( Registered Office)

Station Road, Llanelli SA15 1AN, UK
01554 752 422

Threshold DAS

12-14, John Street, Llanelli SA15 1UH, UK
01554 700650

Thrive Women's Aid

Commercial Buildings, Beverley St, Port Talbot, SA13 1DY
01639 894864

Vale Domestic Abuse Services

198 Holton Road, Barry, CF63 4HS
01446 744755

West Wales Domestic Abuse Services - Head Office

Portland Rd, Aberystwyth, SY23 2NL
01970 612225

West Wales Domestic Abuse Service - Cardigan Office

Aberteifi, Cardigan SA43 1LE, UK
01239 615700

Women's Aid RCT

Park View Offices, Morgan Street, Pontypridd, CF37 2DS
01443 400791