Codwch arian i ni

Mae trais yn erbyn menywod yn fusnes i bawb.

Gallwch chi helpu i wneud gwahaniaeth a lleihau, atal a rhoi diwedd ar drais yn erbyn menywod yng Nghymru…

Beth allech chi ei wneud?

Mae unrhyw beth yn bosibl – byddwch mor greadigol ag y dymunwch!

Gallwch wneud rhywbeth ar eich pen eich hun, gyda ffrindiau neu gydweithwyr, neu gyda’ch grwpiau cymunedol lleol.

 

Sefydlwch dudalen ar ein hyb newydd ar gyfer codi arian!

Sefydlwch dudalen Just Giving yma >

 

Mae ein tîm codi arian yn [email protected] wrth law i drafod cynlluniau, helpu i ddatblygu syniadau, a darparu adnoddau.

Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych, felly cysylltwch heddiw!