Digwyddiadau Codi Arian

Cymerwch ran mewn digwyddiad er budd Cymorth i Ferched Cymru.

Helpwch i greu newid sy’n para i fenywod a merched ledled Cymru trwy ymgymryd â her eleni.

Bydd holl gyfranogwyr y digwyddiadu yn derbyn…

  • Fest redeg Cymorth i Ferched Cymru am ddim pan fyddwch chi’n codi £100.
  • Pecyn Cymorth ac adnoddau codi arian digidol i’ch helpu i gyrraedd eich nodau.
  • Cefnogaeth ymroddedig gan ein tîm codi arian, bob cam o’r ffordd.

Mae amrywiaeth o ddigwyddiadau ledled Cymru y gallech chi gymryd rhan ynddyn nhw i helpu i gefnogi Cymorth i Ferched Cymru yn 2024 a 2025. Edrychwch ar y rhestr lawn isod a chysylltwch heddiw!

 

Gogledd/Canolbarth Cymru

Skyline Skydiving ger Gogledd Cymru – unrhyw bryd!

Marathon Llwybr Eryri – 14 Gorffennaf

Ras Yr Wyddfa  – 20 Gorffennaf

Aquasphere Llanc yr Eira 2024 – 3 Awst

Tour De Môn 2024 – 18 Awst

Hanner Marathon Caernarfon  – 8 Medi

11.5K a Canicross Llyn Alwen – 15 Medi

10k Dinas Bangor a Hanner Marathon – 6 Hydref

Marathon Caer – 6 Hydref

10k Caer – Mawrth 2025

 

De Cymru

Skyline Skydiving yn Ne Cymru – unrhyw bryd!

Hanner Marathon Abertawe – 9 Mehefin

Marathon, Hanner Marathon, 10k a 5k Cymru – 23 Mehefin

Ras 10K Ogi Porthcawl  – 7 Gorffennaf

Rabbit Run 12K Cymru – 20 Gorffennaf

10k Caerdydd – 1 Medi

Hanner Marathon Caerdydd – 6 Hydref

Hanner Marathon a 10k Llanelli – Chwefror 2025

Marathon a Half Marathon Mawr Cymru – Mawrth 2025

Marathon, Hanner Marathon a 10k Casnewydd – Ebrill 2025

 

Oes gennych chi unrhyw gwestiynau?

Mae ein tîm codi arian yn [email protected] yma i’ch helpu chi a byddem wrth ein bodd yn clywed gennych!