Newid sy’n Para

Pa fath o fodel yw hwn?

 

Mae ‘Newid sy’n Para’ yn cynnwys 3 maes, sydd, os ydy’r 3 yn gweithio gyda’i gilydd, yn gallu:

darparu’r ateb priodol i oroeswyr lle bynnag a phryd bynnag maen nhw’n dewis rhannu eu profiad;

sicrhau bod gwasanaethau’n gallu adnabod cam-drin yn gynt a’u bod yn ymwybodol o sut i gyfeirio at gymorth arbenigol;

darparu cymorth arbenigol i oroeswyr sy’n bwrpasol i’w hanghenion, yn adeiladu ar eu cryfderau ac wedi’i lywio gan drawma.

Y 3 maes yw:

Prosiectau sy’n cael eu hariannu gan Newid sy’n Para

Yn 2017-18 llwyddodd Cymorth i Ferched Cymru, mewn partneriaeth â Women’s Aid (Lloegr), i dreialu llinyn ‘Gofyn i fi’ o brosiect ‘Newid sy’n Para’ ym Mhowys, gyda chefnogaeth lawn ein Canolfan Argyfwng Teulu ym Maldwyn a Calan DVS.

Gallwch weld yr effaith yma.