Gweithwyr Proffesiynol ag Ymddiriedaeth

Mae Cymorth i Ferched Cymru a Respect wedi datblygu cwrs hyfforddi deuddydd cwbl integredig i weithwyr proffesiynol sy’n gweithio yng Nghaerdydd a’r Fro, Abertawe, a Chastell Nedd Port Talbot sy’n dymuno gwella eu gwybodaeth a’u sgiliau er mwyn gallu adnabod arwyddion Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol yn well, ymateb yn briodol i ddatgeliadau ac atgyfeirio goroeswyr a chyflawnwyr i wasanaethau cymorth arbenigol.

Dyddiadau ein hyfforddiant nesaf:

  • Dydd Iau 14eg a dydd Gwener 15fed Mawrth 2024 – 9:30-1:30pm

I gael rhagor o wybodaeth cofrestrwch yma: