Hyfforddiant Ar-lein Gofyn i Fi

 

Cyflwynir cwrs ar-lein Gofyn i Fi dros ddwy sesiwn dair awr o hyd ar Zoom a bydd angen i’r dysgwyr fod yn bresennol yn y ddwy sesiwn.

Ydy’r cwrs hwn yn iawn i fi?

Mae dysgu ar-lein yn rhywbeth newydd i lawer ohonon ni ac efallai ein bod am holi a fyddai’n gweithio i ni. Dilynwch y gwymplen isod am fwy o wybodaeth neu os na chewch chi ateb i’ch cwestiwn, cysylltwch â ni: [email protected]

Cwestiynau Cyffredin