Ysgrifennwch at eich Aelod o’r Senedd a’ch Cynghorydd Lleol – Galwadau am eithriad i Ddeddf a fydd yn torri System Lloches VAWDASV

Yn dilyn cyflwyno Deddf Rhentu Tai (Cymru) 2016 ar 1 Rhagfyr 2022, rydym yn credu’n gryf nad yw’r Ddeddf wedi bod o fudd i unrhyw oroeswr. Mae effaith ddinistriol y Ddeddf wedi achosi pryderon megis risgiau diogelu, baich gweinyddol ar ddarpariaeth lloches, cymhlethdod ‘statws tenantiaeth’ preswylwyr a chost ariannol i’r lloches. Credwn fod rhaid cael eithriad i’r holl ddarpariaeth lloches er mwyn sicrhau nad oes unrhyw niwed pellach yn cael ei achosi i’r goroeswyr na’r gwasanaethau sy’n eu cynorthwyo.

Defnyddiwch ein llythyr templed i ysgrifennu at eich AS a’ch Cynghorydd Lleol gan dynnu sylw at bryderon eich gwasanaeth arbenigol:

Word Version – Template Letter for MS and Councillors – CYM

PDF Version – Template Letter for MS and Councillors – CYM

 

I weld pwy yw eich AS: Dod o hyd i Aelod o’r Senedd / neu Senedd Cymru / Welsh Parliament – TheyWorkForYou

I weld pwy yw eich Cynghorydd Lleol:

Blaenau Gwent

Cyngor Bwrdeistref Sir Pen-y-bont

Dinas Caerdydd

Sir Gâr

Caerffili

Ceredigion

Conwy

Sir Ddinbych

Sir y Fflint

Gwynedd

Ynys Môn

Merthyr Tudful

Sir Fynwy

Castell-nedd Port Talbot

Casnewydd

Sir Penfro

Powys

Rhondda Cynon Taff

Abertawe

Wrecsam